Login: Heslo:
Zapomenuté heslo
Blug - Vaše nakladatelství
Kontaktujte nás
Zapova 1092
256 01 Benešov
e-mail: info@blug.cz
telefontel.: 317 728 966, 317 729 044
faxfax: 317 729 043

Vítejte na stránkách
www.blug.cz
Vaše nakladateství

Aktuality

Novinky emailem

Zadejte Váší emailovou adresu
Obchodní podmínky
1. Provozovatelem tohoto internetového obchodu je f.o. Petr Blumentritt, nakladatelství BLUG,
  Zapova 1092, 25601 Benešov, IČ 60177268, DIČ CZ7303180181, zapsaná v Živnostenském
  rejstříku MěÚ Benešov pod číslem 11563/03/v/Z1/03 (dále pouze dodavatel).
  Kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví stránek. 
2. Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi dodavatelem a odběratelem, kterým se rozumí
  fyzická či právnická osoba, která využije těchto stránek k objednání knížek nebo učebních
  pomůcek (dále pouze zboží). Smluvní vztah vzniká odesláním objednávky, čímž současně 
  odběratel potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil. 
3. Objednané zboží doručuje za ceny uvedené u jednotlivých titulů dodavatel osobně,
  odběratel na své náklady hradí pouze cenu zboží. Trvá-li odběratel na zaslání poštou, 
   účtuje dodavatel příslušné poštovní poplatky. Balné ani dopravné neúčtujeme nikdy.
4. Odběratel je oprávněn objednané zboží vrátit, po dobu existence tohoto webu se nám to ale 
  ještě nikdy nestalo. Pokud by se snad někdo takový našel, může tak učinit do 14 dnů
  od převzetí zboží, ale na své náklady. V takovém případě se jedná o odstoupení od smlouvy.
5. Vykazuje-li zboží vady, které prokazatelně nebyly způsobeny odběratelem, řešíme to
  většinou slevou nebo výměnou, náklady na výměnu hradíme my. 
6. Odesláním objednávky poskytuje odběratel souhlas s využitím svých osobních údajů.
  V souvislosti s nařízením EU 2016/679 známém jako GDPR uvádíme:
  - osobní údaje odběratele jsou zpracovávány ze zákonného důvodu za účelem obchodní 
   spolupráce a slouží výhradně pro naši potřebu, nikomu dalšímu je neposkytujeme. 
  - osobní údaje odběratele jsou uchovávány po dobu trvání obchodní spolupráce
  - odběratel může kdykoli vzít souhlas s využitím osobních údajů zpět - a to odesláním 
   e-mailu se žádostí na adresu info@blug.cz 
  - odběratel má právo na informaci jakým způsobem jsou jeho údaje zpracovávány
   a vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto údaje aktualizovat či nechat vymazat
7. Vlastnické právo ke zboží nabyde odběratel až po jeho zaplacení, většinou se stejně platí
  při převzetí v hotovosti, uvádíme to tu jenom proto, že to tu musí být. Úhrada na účet je
  rovněž možná, platí číslo účtu uvedené na faktuře. Úhradu je možné provést převodem nebo
  složením příslušné částky v pobočce banky.
9. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 23.5.2018 a nahrazují dosavadní Obchodní podmínky,
  které byly platné od 1.4.2016 . 
 

 

Knihy © Blug.cz, 2007. | Domov | Móda | Doprava | Ubytování | Nábytek | Zdraví
Prohlášení o přístupnosti | Články